The Trip

studenckie wyjazdy, studenckie obozy, studenckie wakacje

Rules for the distribution of content

1. Korzystający ma prawo do zamieszczania w prowadzonym przez siebie serwisie internetowym, treści, zdjęć i grafik opublikowanych na stronie www.the-trip.pl i wszystkich podstronach jedynie w celach informacyjnych i w ograniczonej formie. Opublikowanie treści i innych materiałów powinno zawsze zawierać ich źródło, czyli adres strony www.the-trip.pl. Na publikowanie treści w innych celach wymagana jest zgoda właściciela strony, czyli Fundacji Eventio.

2. W ramach dozwolonego użytku korzystający może zamieścić tytuł i maksymalnie 3 pierwsze zdania, korzystając z kanałów RSS dostępnych na stronach www.the-trip.pl/feed, www.the-trip.pl/rss pod warunkiem, że: w miejscu, gdzie rozpowszechnia fragmenty materiałów, zamieści napis „czytaj dalej” i link aktywny, przekierowujący bezpośrednio do strony www.the-trip.pl do dalszej części materiału. Tytuł linku (ang. anchor text) kierującego bezpośrednio do artykułu źródła odpowiadać będzie tytułowi danego artykułu źródłowego, zapewni, że linki kierujące do strony www.the-trip.pl, z której pochodzą treści, a także podstrony, gdzie zamieszczone będą fragmenty materiałów oraz linki do artykułów źródłowych, nie będą blokowane przed robotami wyszukiwarek.

3. Jakiekolwiek użycie treści zamieszczanych na stronach www.the-trip.pl wykraczające poza niniejsze warunki wymaga pisemnej zgody Fundacji Eventio.

The Trip | studenckie wyjazdy, studenckie obozy, studenckie wakacje
©2013 - 2016 Fundacja Eventio